Algemene voorwaarden

 

Volg je yogalessen bij Yoga on Spot dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

Yoga on Spot behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. Op de website Yoga on Spot kun je de actuele versie vinden. 

 

 1. Eigen risico en aansprakelijkheid. 

 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Raadpleeg altijd een huisarts of een specialist bij twijfel aan je gezondheid. 
 • Yoga on Spot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade of opgelopen letsel van de cursist door derden. 
 • Yoga on Spot kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de leslocaties. De eigenaar van accommodatie noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.
 • Yoga on Spot behoudt zich het recht om cursisten te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Bijvoorbeeld door het niet houden aan de huisregels. 

 

Huisregels

Cursist dient zich te houden aan de volgende huisregels:

 • Draag kleding waarin je makkelijk kunt bewegen. 
 • Een goede persoonlijke hygiëne is een must. 
 • Probeer niet te veel te eten voor aanvang van een yogales. 
 • In de yogaruimte zijn de schoenen uit. 
 • Indien telefoon aanwezig in ruimte dan staat deze uit. 
 • Ben op tijd aanwezig in de les. 
 • Obsceen gedrag, beledigende opmerkingen of (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd. 

 

Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft Yoga on Spot de volgende richtlijnen aan. 

 • Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
 • Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de desbetreffende docent voor aanvang van de les of workshop.
 • Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig aan.
 • Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.

 

 1. Lidmaatschap en betalingen

 

Particulier lessen

 • De cursist krijgt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via momoyoga.nl/yogaonspot. De cursist krijgt een account en een inlogcode.
 • Strippenkaart van 5 dient binnen 8 weken opgemaakt te worden, strippenkaart van 10 lessen dient binnen 16 weken opgemaakt te worden. 
 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit en de bijwoning van de lessen. 
 • Deelname aan de lessen is alleen mogelijk met een strippenkaart of het is een proefles, de eerste is gratis. De strippenkaart wordt aangeschaft via Momoyoga en er wordt direct afgerekend. 
 • Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. 
 • Yoga on Spot behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 • Annulering van een les dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Annuleringen binnen de 24 uur zullen volledig in rekening worden gebracht. 

 

Particulier workshops

 • Aanmelden kan via info@yogaonspot.nl of als je lid bent via www.momoyoga.nl/yogaonspot. 
 • Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Dit kan per e mail aan info@yogaonspot.nl
 • Yoga on Spot heeft het recht op een geplande workshop of les te annuleren, ten gevolge van ziekte van een docent, overmacht of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.
 • Annulering van een les dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Annuleringen binnen de 24 uur zullen volledig in rekening worden gebracht. 
 • Voor aanvang van de workshop moet het verschuldigde bedrag zijn overgemaakt op IBAN NL97 RABO 0367 7746 82 t.n.v. Yoga on Spot o.v.v. Naam & Workshop. Of de betaling is voldaan via een betaalverzoek verstuurt via WhatsApp. 

Bedrijfsyoga of Workshops op maat

 • Bedrijfsyoga: annulering van een les dient minimaal 48 uur van te voren te geschieden. Annuleringen binnen 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht. 
 • Voor aanvang van de workshop of bedrijfsactiviteit moet het verschuldigde bedrag zijn overgemaakt op NL97 RABO 0367 7746 82t.n.v. Yoga on Spot o.v.v. Bedrijf & activiteit
 • Bij workshops op maat geldt: wanneer de deelnemer zijn of haar inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats. 
 • Bij abonnementsvormen: Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van het abonnement, volgt er geen restitutie van het lesgeld. 
 • Yoga on Spot heeft het recht op een geplande workshop of les te annuleren, ten gevolge van ziekte van een docent, overmacht of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

 

 1.  Lesrooster

 • Het huidige lesrooster is altijd terug te vinden op de app momoyoga/yogaonspot deze is gekoppeld aan de website. 
 • Yoga on Spot heeft het recht om een andere docent in te zetten.
 • Yoga on Spot behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email. 
 • Yoga on Spot behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte gehouden. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mailadres. 

 

 1. Persoonsgegevens

 • Yoga on Spot verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Yoga on Spot gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten voor de administratie en voor communicatie via de deelnemers, via persoonlijke mail of de whatsapp- groep. 
 • Yoga on Spot geeft persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 
 • Foto’s die tijdens de lessen of workshops worden gemaakt kunnen worden geplaatst op de website van Yoga on Spot en diverse Social media kanalen tenzij je aangeeft dit niet te willen. 

 

 1. Onvoorziene omstandigheden

 • Yoga on Spot is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stilgelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.